Get Adobe Flash player

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 

      คณะบริหารธุรกิจ

      คณะศึกษาศาสตร์

      คณะรัฐศาสตร์

 เอกสารการขึ้นทะเบียน/ชำระเงิน... 

 

 ขยายวันรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

วันนี้ ไปจนถึง 9 มิถุนายน 2558

สมัครด้วยตนเองที่ สาขาฯ อุดรธานี 

ประกาศรับสมัครปริญญาโท 

สมัครออนไลน์..      รายละเอียด..

ผู้บริหาร

udon-new.gif

รวมภาพกิจกรรม